Karjalankielisty literatuurua


Luvettelen al karjalankielizet kniigat, kudamat ollah puututtu minun omale kniigupualičale. Luvettelos on kniigua, kudaman nimi on ven'akse libo suomekse, a sižäl on karjalankielistygi tekstua. Luvettelos ei ole kniigua, hos karjalan kielioppii, kudai on tävvelleh kirjutettu ven'akse libo suomekse.
 1. Ahtia, Edvard Vilhelm (kiändäi). Vieronvirzie. Suomen Lähetysseura. 1923 229 s. Virret Ahtian kehittämäl karjalan kirjukielel
 2. Antonova Natalja. Turu turu tuššii.... Periodika. 2005. 23 s. Lapsien runoloi da pajoloi.
 3. Anuksen Rahvahalline Kirjasto (toim.). Anuksen silmykaivozet. Karjalan Kielen Seura. 2008. 134 s. Anukselazien kirjuttajien runo- da kerdomuskogomus.
 4. Biblii lapsile. Biblien kiänändüinstituuttu. 1995. 542 s.
 5. Bogdanova Leena, Žarinova, Ol'ga. Karjalazien elaigu. Petroskoin valdivonüliopisto. 2005 100 s.
 6. Bogdanova Leena, Ščerbakova Tamara. Karjalan kielen harjoituskogomus. III-IV luokku. Periodika. 2004. 94 s.
 7. Boiko Tatjana. Oma Sana Karjala. 1993. 110 s.
 8. Brendojev Vladimir. Jättie hyvä jälgi muale. Karjala. 1999 189 s.
 9. Brendojev Vladimir. Kodoimual. Scandinavia. 2006. 87 s. Runoloi karjalakse da ven'akse.
 10. Denisova N., Sidorova A. (toim.). Nuori Karjala. Periodika. 2006. 78 s. Karjalas-suomelas-vepsäläinen kirjutuskogomus.
 11. Dubinina Zinaida. Valgei koivikko. Periodika. 2003. 77 s. Runoloi.
 12. Dubalova Nikolai. Anusrandaine. Pajokogomus Karjalan Tazavallan Kul'tuuruministerstvu. 1995. 24 s.
 13. Dubinina Zinaida. Minun livvin linduzile. Periodika. 2006. 107 s. Runoloi da kerdomuksii lapsile.
 14. Iisusan elaigu. Biblien kiänändüinstituuttu. 2001. 61 s.
 15. Iljina Ol'ga, Bogdanova Leena, Markianova L'udmila. Karjalan kielen harjoituskogomus. Nominat. Petroskoin valdivonüliopisto. 1999. 84 s.
 16. Iljina Ol'ga, Bogdanova Leena, Markianova L'udmila. Karjalan kielen harjoituskogomus. Verbit, infinitiivat, partisiipat, adverbit. Petroskoin valdivonüliopisto. 2000. 106 s.
 17. Jugras Balatonah sah. Periodika. 2006. 217 s. Kirjutuskogomus suomelas-ugrilazil kielil.
 18. Jevsejev V. (toim.). Karjalan kansan runot I. Kalevalanaiheiset kertovaiset runot. Eesti Raamat. 1976. 360 s. Sižäldäy Anukses kerättyy kalevalastu runuo.
 19. Karjalan pagin - kauniskirjutuksen antologii. Periodika. 2003. 318 s. Pagin- da runokogomus Petroskoin 300 vuozipäiväle.
 20. Karjalan kielen sanakirja 1-6. Suomalais-Ugrilainen Seura. 2005. 576+590+584+610+634+782 s.
 21. Kasala Kalevi. Midä, kui, mintäh - pravoslaunoin kirikkötiijon käzikniigu. Ortodoksisten Nuorten Liitto. 2001.
 22. Klementjev, J. I.. Karjalazet. Periodika. 2008. 254 s. Karjalazien histourii da perindeh.
 23. Kočerina J. J.. Opastummo livvin kieldü. Periodika. 2004. 199 s. Kuvasanakniigu livvikse da vienakse.
 24. Koppalov A. I.. Žil'čoi muheloittau. Ičen jullattu . 2004. 23 s. Lyhyzii kerdomuksii.
 25. Kuntijärvi Lauri. Yhessä ylettih. Periodika. 2004. 190 s. Romuanu tapahtumis 1920-luvul Vienas.
 26. Lukin Paavo. Iče minä. Karjala. 1996. 46 s. Karjalazii runoloi lapsih näh.
 27. Lühüt kniigaine uvven sanan lugijoile. Biblienkiännändüinstituuttu. 2003. 42 s.
 28. Макаров Григори. Словарь карельского языка. Karjala. 1990. 495 s. Erinomaine karjal-ven'alaine sanakniigu vahnas livvinkarjalazes sanastos.
 29. Makarov Grigori (keräi). Karjalazet sananlaskut da sananpiät. Periodika. 2007. 223 s.
 30. Malittusana. Periodika. 2002. 26 s.
 31. Markianova L'udmila, Dubrovina Zinaida. Aberi. Karjala. 1990. 96 s.
 32. Markianova L'udmila. Livvin murdehen morfolougii. Verbit, adverbit.. Petroskoin valdivonüliopisto. 1995. 93 s.
 33. Markianova L'udmila, Boiko Tatjana. Karjal-ven'alaine sanakniigu. Karjala . 1996. 222 s.
 34. Markianova L'udmila. Karjalan kielioppi. Periodika. 2002. 287 s.
 35. Markianova L'udmila, Mensonen Aaro. Opastummo karjalakse: lugemistu aiguzile. Karjalan Kielen Seura 2006. 228 s.
 36. Melnik E.L. Ümbäristö Karjal. Karjalan valdivolline pedagouguüliopisto. 1997. 63 s.
 37. Mironova V. P. (toim.). Anuksen karjalazien eeppizet pajot. Periodika. 2006. 446 s. Anukselazien "Kalevala".
 38. Mišina Ol'ga. Kuldaine ildu. Periodika. 1993. 94 s. Kerdomuksii.
 39. Mišina Ol'ga. Ratoi. Karjala. 1996. 53 s. Runot da kerdomukset lapsile.
 40. Mišina Ol'ga. Marin kukku. Verso. 2003. 150 s. Kerdomuksii.
 41. Mišina Ol'ga. Piäsköin korgevus. Periodika. 2002. 22 s. Runot lapsile.
 42. Mišina Ol'ga. Ruskei zor'aine. Periodika. 2005. 31 s. Runot lapsile.
 43. Omil pordahil: Runot da kerdomukset karjalan kielel. Periodika. 1999. 142 s. Pagin- da runokogomus.
 44. Pahomov Miikul, Potašova Lid'a. ABC-kird'. Lüüdiläne Siebr. 2003. 156 s. Lyydiläine aberi.
 45. Pahomov Miikul. Lüüdiland. Snellman-instituutti. 2000. 186 s. Runoloi.
 46. Pahomov Miikul. Tuohuz ikkunas. Periodika. 1993. 63 s. Runoloi lyydikse.
 47. Penttonen Martti. Tiedotehniekkua karjalakse. Karjalan Kielen Seura. 2005. 30 s.
 48. Penttonen Martti. Karjal-Suomi-Karjal sanakniigu. Karjalan Kielen Seura. 2006. 402 s.
 49. Penttonen Martti (toim.). Ruado - karjalazet mustellah. Karjalan Kielen Seura. 2007. 104 s. Karjalan Kielen Seuran kirjutuskižan kogomus.
 50. Punžina A. V. Словарь карельского языка. Karelija. 1994. 396 s. Tverin karjal - ven'a sanakniigu- Nenga 17 000 sanua.
 51. Pohjanvalo Pekka. Salmin murteen sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1947. 172 s.
 52. Prišvina Mihail. Päiväzen aittu. Verso. 2006. 25 s. Lapsien kniigu, kiändäjät Tatjana Boiko da Tamara Ščerbakova.
 53. Psaltiri. Biblienkiännändüinstituuttu. 2006. 245 s.
 54. Punttila Matti (toim.). Impilahden karjalaa. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1992. 126 s. Imbilahtelazii paginoi foneettizesti kirjutettunnu.
 55. Puškin Aleksandr (kiändäi P. Sem'onov). Kapitanan tütär. Periodika. 2005. 117 s. Romuanu.
 56. Rugojeva L., Medvedeva T.. Harjoituksie vienankarjalaksi (adjektiivit, numeralit, pronominit). Petroskoin valdivonüliopisto. 2000. 66 s.
 57. Savin Ivan. Roindurandu. Periodika. 2005. 77 s. Runoloi.
 58. Stepanova Aleksandra. Kaskuja. Karjala. 2004. 96 s. Kerdomukset Kindahan mužikoin ruadolois.
 59. Степанова А. С.. Толковый словарь языка карельскых причитаний. Periodika. 2004. 303 s. Karjalazien itkuvirzilöin sanakniigu.
 60. Uuzi Sana. Biblienkiännändüinstituutti. 2003. 414 s.
 61. Sem'onov P'otr. Ruadajat. Karjalan Tazavallan Komizduatan kunnostusosasto. 1998. 135 s. Kerdomuksii.
 62. Sem'onov P'otr. Puhtasjärven Maša. Periodika. 2004. 158 s. Romuanu karjalazen naizen elaijas.
 63. Sem'onov P'otr (kiändäi). Ildaizen vuottajes. Periodika. 2001. 141 s. Ven'alazien kirjuttajien kerdomuskogomus .
 64. Sinitskaja Natalja. In'aine. Periodika. 2008. 45 s. Lapsienkniigu.
 65. Stepanova Sandra, Zaikov Pekka. Kultupiälintu. Karjala. 1994. 150 s. Lugukniigu vienakse.
 66. Шевченко Л. Н., Рогозина В. В., Каллиев М. А., Наумова М. В.. Игри на уроках карельского и вепсского языков в начальной школе. КГПУ. 2004. 114 s. Kielenopastundukižoi alguškolas käytettäväkse.
 67. Ščerbakova Tamara. Kačo da vardoiče. Periodika. 2006. 78 s. Kerdomuksii lapsile.
 68. Ščerbakova Tamara. Armahile bunukoile. Periodika. 2002. 46 s. Kerdomuksii lapsile.
 69. Обучение и воспитие на родном языке (карельскии и вепсскии). КГПУ. 2006. 205 s. Škola- da muudugi argisanastuo livvikse, vienakse da vepsäkse.
 70. Taival Almanakku 2006. Periodika. 2006. 156 s. Kirjutuskogomus.
 71. Tast Juha-Lassi. Omua tšomua. WSOY. 2000. 163 s. Karjal-suomi sanakniigu.
 72. Tazavallan sanastokomissii. Fauna- da florasanasto. Periodika 2005.
 73. Tazavallan sanastokomissii. Lingvistiekkuterminät. Periodika 2000.
 74. Tazavallan sanastokomissii. Ühteiskunnallis-poliittine sanasto A-O. Periodika. 2003. 130 s.
 75. Tazavallan sanastokomissii. Ühteiskunnallis-poliittine sanasto П-Я. Periodika. 2004. 255 s.
 76. Tuttujeva L'ubov'. Iloine. Periodika. 2007. 31 s. Runoloi lapsile.
 77. Vas'a Veikki. Eloksen dorogat - vallitut runot. Periodika. 2003. 90 s.
 78. Vas'a Veikki. Ken andoi kažile silmät da hännän. Periodika. 2006. 31 s. Ozutelmu lapsile.
 79. Virtaranta Helmi ja Pertti. Karjalan kieltä ja kansankulttuuria. Suomalais-ugrilainen seura. 1990. 445 s.
 80. Volkov Aleksandr. Järvet Karjalan. Periodika. 2003. 123 s. Runoloi. Liittehes Dessoilan kylän taloit da rahvas 1935-1945.
 81. Volkov Aleksandr. Pieni D'essoilu. Ičen jullattu. 1997. 78 s. Runot da kiännökset. Dessoilan kylä..
 82. Volkov Aleksandr. Ven'an runot livvin kielel. Ičen jullattu. 1998. 93 s. Kiännöksii.
 83. Volkov Aleksandr. Iguine tuli. Karellestorg. 2000. 101 s. Runoloi ven'akse da karjalakse.
 84. Volkov Aleksandr (kiändäi). Vellen süväin. Periodika. 2001. 152 s. Ven'alazien kirjuttajien runot.
 85. Volkov Aleksandr. Liivin virret. Ičen jullattu. 2004. 23 s. Runo livvikse da kiännökset ven'akse, liivikse, eestikse, suomekse, komikse .
 86. Федотова В. П. Краткий фразеологический словарь карельского языка. Periodika. 2001. 239 s. Lyhyt fraseologine sanakniigu vienakse da livvikse školakäyttöh.
 87. Федотова В. П. Фразеологический словарь карельского языка. Karelija. 2000. 260 s. Fraseologine sanakniigu vienakse da livvikse.
 88. Žarinova O. M., Barišnikova A. V., Kondratjeva S. F., Ščerbakova T. B.. Karjalan kieli 1. Periodika . 2007. 39 s. Kuvii, sanastuo.