Kylä Internetas

Martti Penttonen (Oma Mua 2008/42)

Nygöi puaksuh kuulou vahnembien paheksundua, ku lapset menetetäh aigua tiedokonehenke. Mustan aijan konzu lapsii čakattih siidy, ku nenä on ainos kiini kniigas. Tiettäväine, enne kniiguagi oli milienne pahus. Suomes on lugiettu, ku lapsis 85 protsental on tiedokoneh, eläkkeheläzis 25 protsental. Jälgiaijal eläkkeheläziengi mielenkiindo tiedotehniekkah on ylen raviezeh ruvennuh liženemäh da protsentat joga igäkluasas aijanke ruvetah lähenemäh sadua.

Jo erähii vuozii tagaperin autobusas istujes mužikku čakkai minuu tiedokonehen käytös sanojen, ku se on ihan tyhjy vehkeh, sidä ei pie nimih. En ruvennuh toruamah a duumaičin: Sinä mindähbo autobusal tiedy myö ajelet. Ennehäi ruavahat mužikat kymmenet kilometrit meččytroppazii myö astuttih.

Tiedotehniekal on suuri rouli nygyaigazes ruadoelokses. Kartohku da dengu ei kazveta tiedokonehes ga ruadovehkehenny se on kaikenjyttymis ammattilois. Ku karjalazet oldanneh raviet da nerokkahat käyttämäh tiedotehniekkua, se nostau karjalazien kunnivuo toizien silmis da vedäy puoleh kielengi opastujua. A ku karjalazet oldaneh jälgimäzet tiedotehniekan omaksumizes da sitgi ven'akse, se työndäy karjalastu kul'tuurua viegi loitombi bokkah yhteiskunnas.

Tiedotehniekas kommunikatsiitehnolougiel da Internetal eriže on arbuamattoman suuri merkičys. Tiedämättömii poliitiekalline valdu voi viellä nenäs kuitahto. Televiizorua, radivuo da lehtilöigi halličus voi valvuo, a tiijon kulguu Internetas on vaigiembi rajoittua sendäh, ku tiedoyhtevyksien katkondu tuou suuren vahingon talohuolegi. Sendäh yhteiskundah roih uuzii valdurakendehes rippumattomii rahvasverkoloi, sendäh valdivovallan vägipoliitikkoloin pidäy ruveta elämäh sobuh yhteiskunnanke.

Suuri rahvas voi Internetaspäi lugie muailman uudizii, eččie tieduo palvelulois da työndiä viestilöi. Tiedotehniekkuekspertoin käytös on jo "ammuzis aijois" lähtijen olluh vuorovaikutteine Usenet News palvelu, a jälgiaijal se idei on tulluh levieh käyttöh paginforumoin da sotsializen meedien muvvos. Paginforumua voi kentahto lugie da forumale yhtynnyöt voijah sinne tundemattominnu kirjuttua. Nygöi on kebjei perustua paginforumoi mintah teeman ymbärile da moizet forumat alletah kerätä yhteh paikas rippumattomii samas teemas kiinnostunnuzii joukkoloi. Erähän paginforumuohjelman slogan ongi "creating communities" - "joukkoloin luoju". Teemat voijah olla kabiet libo leviet: pajattajan ihailu, lendokonehien rakendelu, libo poliitiekalline ideolougii.

Karjalazile Internetas vois roija suuri hyödy sendäh, ku se kučistau loittozuksii - karjalazethäi ollah poliitiekallizien da talovvellizien kiänälmyksien periä puututtu vähembistölöikse joga kohtas. Internetas karjalazet voijah yhtyö matkoin yli da olla kui yhtes suures karjalazes kyläs.

Täs tarkoitukses olen perustannuh opastajien verkosivuloin bokkah karjalankielizen paginforuman opastajat.net/forum. Olendusijan mugah tämän foruman tärgienny teemannu on karjalan kielen opastamine da opastumine, kui i karjalaine kul'tuuru, olgah hos sul'činan pasto libo motopyörän kohendus. Ainavo jyrky siändö on ku täl forumal kirjutetah vaiku karjalakse. Forumu on vie ihan uuzi da moni ei vie tiijä sen olendua. Omas puoles voin sanuo, ku vähis kirjuttajispäi lyhyös aijas olen suannuh mondu hyövyllisty tieduo. Vuotan ku karjalazet tuldas sidä kaččomah da käyttämäh.

On ihan varmu ku aijanke suuri vuitti karjalazisgi ruvetah käyttämäh moizii forumoi. Se, ruvennougo ken täl forumal kirjuttamah libo nostamah toizii oman mielenkiindon mugahizii karjalankielizii forumoi, rippuu siidy mis arvos kengi pidäy karjalan kieldy.