Pruazniekat loppietah

Luis de Gongora (kiändi mp)

Pruazniekat loppietah neidoit
Pruazniekat loppietah

Neidoit meijän rannan
Hupakot da ičenvarmat
Varakkua ei teidy muaniteta
Aigu igä da ičenvarmus
Elgiä kuunnelgua kehundua
Muodoloin da čoman rožan
Kuihtunnuzis kukkasishäi
Aigu luadii bukiettazet
Pruazniekat loppietah neidoit
Pruazniekat loppietah

Lennetäh terväzeh vuvvet
Da ryöstölinduloin jyttyöh
Meilpäi iäreh otetah
Čomimmat pajattailinnut
Ihmekukkugi tovestau
Meile sen ilgien pravvan
Ehtypäivy  ottau iäreh
Kaiken min huondes andoi
Pruazniekat loppietah neidoit
Pruazniekat loppietah

Kačokkua konzu uskotto
Teile huondestu kellot soitetah 
Tulou surmu da teijät riiččii
Kaikes väris da loistos
Kaikes čomuos da lumos
Da jiättö tyhjän jyttyökse
Kui tukku muan muldua
Pruazniekat loppietah neidoit
Pruazniekat loppietah

Tiijän yhten vahnan naizen
Ken ammui oli valgei da rehei
A nygöi ei ni ruohti kaččuo
Iččeh rupiskuo rožua
Očču kai on ruppiloil
Da šokat kui šiiloihuavo
Nahkat vai riputah
Keldazet da karhiet
Pruazniekat loppietah neidoit
Pruazniekat loppietah

Tiijän toizengi vahnan
Kel suuh jäi ainavo hammas
Ga erähičči pudruo syvves
Se hänel pudroh pakui
Kyynälis häi sille virkoi
Hammas minun, armas hamboi
Vie mustan konzu olit kui helmi
A nygöi et ole nimidä
Pruazniekat loppietah neidoit
Pruazniekat loppietah

Sentäh neidizet hupakot
Enne kui ahnahat vuvvet
Teijän pitkän kuldazen kassan
Hobjutuhjokse muutetah
Suvaikkua ku teidy suvaijah
Lembikkiä ku teidy lembitäh
Eiga tulou aigu mi teilpäi
Kaiken čoman iäres ottau
Pruazniekat loppietah neidoit
Pruazniekat loppietah