Turu turu tuššii

Lapsien pajoloi da runoloi toimitti Natalja Antonova

Kakkaraine

Pastan, pastan kakkaraizen,
Siimaizen, suolaizen,
Mezimuarjan magevuon,
Kangasmuarjan kaunehuon.
Tämä süli – tuatal,
Tämä süli – muamal,
Tämä süli – buabal,
Tämä süli – died’oil.
Dostalit sület ičelleni!

Pakkaine-akkaine

Pakkaine-akkaine,
Pani puan tulel,
Iče lähti viel.
Tuli vävvü vastah:
– Hoi, vävvü-vävvü,
Kuspäi sinä tulet?
– Papin lehmien paimenis olin.
– Äijügo on palkua?
– Kümmene nimie on:
Ühtel – Ütti, toizel – Totti,
Kolmas – Koskeskopettai,
Nelläs – Neičoi niemen agjas,
Viijes – Viibalopalaine,
Kuvves – Kutti-käbäläine,
Seiččemes – Semoi-poigaine,
Kaheksas – Kaidupardaine,
Üheksäs – Ülijumal,
Kümmenes – külän vahnin. Kai!

Harakkazen huttu

Harakkaine huttuu keittäü,
Keittäü-keittäü, hännäl härkiččöü.
Täl andau, täl andau, täl andau,
Täl andau...
Peigoine jäi.
Lähtöü kaivozeh vettü eččimäh,
Čur-čur-čur 
Tiä löüdüi vettü!

Kelle mi nimi on?

Hevon nimi – Hirju-harju,
Lehmän nimi – Kirju-karju,
Počin nimi – Rökölliine
Bošin nimi – Bäkäččü
Koiran nimi – Hiu-hau,
Kisan nimi – Kinnan-n’au,
Kukoin nimi – Kuna-kuppi,
Kanan nimi – Kagöin-akku
Jäiččü oli – tiu-ou-ou!

Turu-turu-tuššii

Turu-turu-tuššii,
Annas, mama, n’aššii,
Sit lapsi pl’aššiu.
Pl’aššiu-pl’aššiu, pläküttäü,
Kengät iäre kuluttau,
Kengät iäre kuluttau,
Tuattah uvvet ombelou.

Lähtiekkäh kibei

Tuo, reboi, razvua,
Tuo, jänöi, suolua,
Puhtahil puččizil,
Vaskizil vakkazil, 
Kelle kibei – sille tirpua,
Kelle abei – sil itkie.
Lapsen kibei spruavivukkah, 
Fu-fu-fu-fu... 

Huškau Nast’oi

Huškau Nast’oi Huroilah,
Soudau Nast’oi Soroilah.
Poikki Paloniemen
Mezivetty juomah,
Haugikalua syömah.

Muaničen tytön

Ostas, tuatto, heboine,
Kolmes rubl’as kelloine,
Ajelen da pajatan,
Čoman tütön muanitan.

Vualin-vualin

Vualin-vualin leibäzen,
Huškuan päččih – huš!
Pastu, pastu, leibäine
Mageine da pehmeine.

Kömölöi

Kömölöi astuu – kökšüttäü...
Kökšüttäü, kökšüttäü – Ham!

Pei-pei pezästü

Pei-pei pezästü,
Muni kana munastu,
Västäräkki vähäzel,
Harakkaine harmaipiä,
Peipoinpoigu kainalossah –
T’ur-t’ur-t’ur,t’ur...

Syötän kuašal

Keitä, muamoi, kuaššua
Meijän suurel perehel.
Ühtel annan, toizel annan,
Kolmandel annan,
A kaikis pienimäl en anna:
Sinä etgo vettü kandanuh,
Etgo halguo hommannuh,
Sinul ei rodei nimidä.

Lähtin minä L’akkoilah

Lähtin minä L’akkoilah
Püörähtimmös Prokkoilah,
Prokoin koirat vastah,
Net minä šalguh.
Iče Prokoi propadinnuh,
Prokoin akku riäkähtünnüh...

Tprui-tprui, tudel’-ludel’

Tprui-tprui, tudel’-ludel’
Tprui-tprui, tudel’-ludel’.
Ritta-tui, tudel’-ludel’
Ritta-tui, tudel’-ludel’
Ritta-tui, tudel’-ludel’.
Tprui-tprui, tudel’-ludel’...

Mene pois!

Istuu harakku aijan piäl,
täidü tappau luvvon piäl.
Tuli mies – mene pois!

Anni-puikkonänni

Anni-punni-puikkonänni,
Anni-punni-puikkonänni...
Miikul-priikul, štaniloittah liikui.
Šurka-pur’ka, vettü kandoi kul’kal,
Kondroinkottu, kondroinkottu,
kondroinottu!

Tule, unoi

Tule, unoi, uksen tuakse,
Pienen lapsen pieluksih,
Pienen lapsen pieluksih,
Suuren lapsen suuruksih.
Tule, unoi, uinota,
Anheline azeta,
Anheline azeta,
Meijän lastu magaita,
Meijän lastu magaita
Suurekse lapsekse kazvata.

Älä itke, idoizeni

Älä itke, idoizeni,
Huomei lähtemmö Seppäläh:
Kives, kannos koin luajimmo,
Sie rubiemmo elämäh.

L’uli-l’uli

L’uli-l’uli, baju-baju,
Magua, muaman kuldutütär.
Uinuo, kuldukassaine,
Magua, muaman maksaine,
Kazva, kazva hötötä
Muamal abuniekakse,
Muamal abuniekakse
Čomal brihal mučoikse.

Külü

Lagi – tuatto,
Late – muamo,
Seinät – sizäret, vellet.

Kai pahat iäres

Vierahat virtütükset,
Oman ičen ajatukset,
Kai pahat paičerdukset
Minun lapses iäres.

Vezi vedoine

Vezi vedoine, 
Vezi pruazvednoi,
Peze pellasta,
Peze puhtasta
Oigiedu hengie ristikanzua,
Buaban bunukkastu. 
Vezi - alahpäi, lapsi - ülähpäi.
Amin’

Sogei Semoi

Täs on minun käbäl, kačo!
Täs on minun sormuot, ota!
Yksi, kaksi, kolme, nelli...
Viijes, kehveli, on sellin.
Yhtel nimen panen Ytti,
Toizen nimi roikkah Totti,
Kolmas rodikkah vai Katti,
Nelläs – pieni näbei Matti.
Viijes sendäh gu on sellin,
Vältäü sille – Sogei Semoi!

Piäsközet

Pezemmö silmäzet,
pezemmö käbäzet.
Puhtahat silmäzet,
puhtahat käbäzet.
Pühkimmö silmäzet,
pühkimmö käbäzet – 
Müöhäi kai olemmo
čomazet piäsközet.

Tipa-kanaine

Kanaine, valgei kaglaine
Tipa-tipa-tipa tipa
Tipa-tipa-tipa tipa...
Tipatan kanastu tipatuksel,
Kičitän lindustu kičitüksel,
Muanitan piendü muanituksel,
Tipa-tipa-tipa tipa, kanaine
Tipa-tipa-tipa tipa, kaglaine...

Tüönämmö pläšniä

Pläši, pläši, poigaine,
Pläši, pläši, kuldaine.
Pläši, pläši, pläkütä,
Pläkütä da präkütä.
Suuret pläšnät mamale,
Vie suurembat tatale.
Hüvät pläšnät čidžile,
Pienet voibi vellele.
Pläši, pläši, pläkytä,
Pläkütä da präkütä.

Vuotan mamii

Päivän mamii evle rinnal,
Päivän vuotan itkusilmil 
Pahua ruadua puutui petties,
Pillazen piin vuottokeskes.

Ajammo junal

Čuh-čuh-čuh-čuh,
Ajammo čuhutammo
Čuh-čuh-čuh-čuh,
Istummo kisotammo.
Čuh, raudurattahaizet,
Čuh-čuh, mierolaizet.

Čirih

Anni, Nast’oi, Miikul, Šurka,
Juostojalgah teriäm čirih!
Anni, luaji muah täh jurot,
Miikul, pane kovat čurah,
Šurka, kačo hüvin kolkat
Gu se čiri puuttus tolkuh.
Miikul, älä seizo tühjin,
Muuta paidu, se on muurin!
Kivüöt löytty, kovat koittu– 
Kiža joukkoneh on laittu.

Ken midä maltau?

Kaži n’auguu,
Koiru haukkuu
Da vie räyrättäy.
Kana kaakattau,
Kukki laulau,
Počči röhkäy.
Hebo hirnakoiččou,
Lehmy möngyy,
Lammas briäkkäy,
Bošši bräkättäy,
Traktor ... pörpettäy!

Vas'ka

Kisi-kisi-kissu,
Harmai händäine,
Valgei kaglaine,
Pehmei nenäine,
terävykynziine,
a gu vorasilmäine – 
Prissu, kissu, prissu!

Häkkine

Jašši, Jašši, Jašši, Jašši,
Tule kodih, kičči-kočči.
Tpryčöi, tpryčöi, tpryčöi, tpryčöi,
Älä peity, suat sä viččua!
Möö-möö-möö-möö,
Päiväine on mieldy myö.
Möö-möö-möö-möö,
Älä čakkua, ketän jo!

Kottaraine

Čiu, linduine,
Čiu, kottaraine,
čiu-čiu-čiu,
čiu-čiu-čiu.

Yksi, kaksi, kolme

Yksi, kaksi, kolme, nelli, 
Viijes meile rodieu viizas.
Kuvves, seiččemes on kelle,
Mengiä bokkah, olgua sellin.
Kaheksattu eibo nävy, 
yheksätty eibo kuulu,
Kymmenes gu puustan truba – 
Segi paimenekse tulgah!