Sivu 6, 8:s

Uvven vuvven uskalmo 2012

Työnnetty: 31 12 2011, 08:53
Kirjuttai ylläpidäi
Uvven vuvven 2012 uskalmo:

Forumu lopeh vuonnu 2012. Ei vie vuvven allus, ga enne nellätty roindupäiviä 6.8.2012, gu tilandeh ei radikualizesti kiändynne parembah enne sidä.

Syy loppemizeh: ei ole kirjuttajua da ilmai kirjuttajua ei ole forumua. Yhten kirjuttajan kirjutuksis ei roi forumua. Ezimerkikse 2011/12 statistiekas oli vaiku 3 kirjuttajua ylläpidäjän/mp:n lizäkse, kirjutuksis 5/6 oldih mp:n luajitut, tekstas toinah 99%.

Kui foruman algusanois ("Pidäygo karjalankielisty forumua") sanottih, opastajat.net/forum miäritelmän mugah on 1) karjalankieline - ei karjalazii sanoi suomelazes libo ven'alazes tekstas; 2) rajatoi da valdivotoi - ei ven'ankarjalaine libo suomenkarjalaine; 3) kieli- da kul'tuurukyzymyksih, vällästi kaččojen, kudakui aziellizeh tabah puuttui. Foruman miäritelmäh vie kuuluu 4) simmetrizys da julgizus. Toinah nämmä nelli ominazuttu oldihgi net nelli vigua, mindäh opastajat.net/forum ei ruvennuh menestymäh.

Forumal on käynnyh kirjuttamas vajuat viizikymmen hengie. Olen ozutelluh forumua školil kävves nenga 10-20 karjalan kielen opastajale, ga eibo tartunuh. Ei ni tartunuh opastujih Petroskois libo Jovensuus. Sil joukol, kuduat ollah käydy lugemas libo vähäzen ollah kirjutettugi, olis äijän mieldykiinnittäjiä sanottavua, ga eibo lähtenyh forumu käyndäh.

Midäbo sit? Verkosivusto opastajat.net pyzyy forumas rippumattah da toinah vie löydyy/roih midätahto sinne riputettavua opastusmaterjualua. Toinah voizingi foruman jälgeh perustua mittuzentahto verkopäivikön (blogan), kudamas ilmoittua uuzis materjualois libo karjalan kieldy koskijois uudizis kudamat omih korvih puutututah.

Ozakastu Uuttu Vuottu!

Työnnetty: 31 12 2011, 10:52
Kirjuttai Pekoi
Jygei on ozua työndiä gu forumugi on uskaldettu muah panna. :cry:
Itše minul tulijal vuuvel on äijy uuttu aziedu,tiijän.Onnuako opin piädy nostua da ielleh astuo!
Yksikai kaikil Karjalan suvaittšijoil työnän tervehytty da vägie kogo tulijakse vuuvekse!

Re: Ozakastu Uuttu Vuottu!

Työnnetty: 31 12 2011, 12:50
Kirjuttai mp
Tuatan muahpanendan jälgeh ilduhämäris t'outa rubei mustelemah erähän rodn'an kuolendusyydy. Jälgimäi juohtui mieleh - hengenlähtö. Sama taudi forumalgi.

Re: Ozakastu Uuttu Vuottu!

Työnnetty: 31 12 2011, 18:39
Kirjuttai riäpöi
Mikse kai muah pannah? Äijäl tiä luvetah, 50-60 inehmisty joga päivy. Konzu maltan parembi kirjutan, nygöi luven, kai hyvin ellendän. Forumu elävyl kielel on ylen tärgei, ei sua muah panna forumua!
Ozakastu Uuttu Vuottu Stokgolmis!

Re: Ozakastu Uuttu Vuottu!

Työnnetty: 01 01 2012, 16:17
Kirjuttai Ruisräkäččy
Lykkyy, ozua i lujua tervehytty kaikil forumalazil vuvvel 2012! Ei jo sua forumua muah panna.

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Työnnetty: 02 01 2012, 10:11
Kirjuttai verkomuagari
Siirrin nämmä uvven vuvven toivotukset "Muis paginoispäi" forumas "Nevvuo foruman käyttäjäle" forumah sendäh ku net vastatah "Uvven vuvven 2012 uskalmo" viestih.

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Työnnetty: 02 01 2012, 10:41
Kirjuttai mp
Pekoi kirjutti: Jygei on ozua työndiä gu forumugi on uskaldettu muah panna. :cry:
Muga kui rahvahan konstitutsionalistu oigevuttu pollettas! Palvelindu voijah vuograta da forumuohjelmua azendua mp da Pekoi yhtenjyttyöh, a foruman voijah luadie vaiku rahvas ket ruvetah yhtes pagizemah. Yhten mužikan "show" ei ole forumu, no verkopäivikökse, blogakse sidä voi sanuo. Sulakuus en kirjuttanuh, sitbo kaikkien kirjutuksien miäry pakuigi 9:äh. Talvikuus kirjututin, a toizien kirjutuksii oli vaiku 6, netgi ei monirivizii. Ku loppenen kirjutandan hos kolmekse kuukavvekse, sit elozugo pagin tiä mennöy? Forumu roih da häviey kirjuttajienke. Tämän tahtoin sanuo. Ken forumua tahtou, iče kirjuttakkah da ečikkäh uuziigi kirjuttajii. Omas puoles uskaldan sanuo vaiku sen, ku foruman hävittyögi midätahto kunnetahto kirjutan.

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Työnnetty: 02 01 2012, 17:46
Kirjuttai riäpöi
Toinah vaiku aktivistat ollah kudamat maltetah kirjuttua, muu rahvas vähembi maltau. Tiä toinah ollah kai karjalazen mieron rahvas internetas, 4-5 hengie, kudamat maltetah svabodna kirjuttua karjalakse. Ven'alazil saitoil karjalazet vai ven'akse kirjuttau! Ei sua vaibuo defaitismuh. Forumu on tärgei!

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Työnnetty: 03 01 2012, 19:05
Kirjuttai mp
Tulielois aijois paistes en rubie sanomah hyvä-hyvä libo paha-paha. Omil vägilöil on rajat, ga tulii aigu hos vähä rippuu omis vägilöis da voin i vastuvirdah kulgie. Toimimattomuttu sanozin "defaitizmakse". Forumas paistes kačon statistiekkoi engo tahto kozua lehmäkse sanuo. Näminny vuozinnu karjalaine rahvas apuattizennu kaččou mennyöh aigah, ezim. Petroskois nuoret jo ei tahtota ruveta karjalan kieldy opastumah (huonot ruadomahtot, tiettävine). Yhtelläh nygöi olis hyvä aigu kehittiä kieldy da valmistauduo aigah konzu poliittizetgi stuatusan kohendukset oldas mahtollizet.

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Työnnetty: 04 01 2012, 17:49
Kirjuttai riäpöi
Kaži da lehmy mollei ollah elättilöi, toine suuri toine huba. Kyzymys tiä oli: ollago vai eigo ollah kudai on eri kyzymys kui ollago suuri libo huba.

Forumu on ainavoluaduine internetas, kilbu on olematoi. Äijäl forumua yhtelläh luvetah. Opastundukyzymys tärgie on, a kai ei kävvä yliopistoh, ičeväilgi voibi opastuo. Kaikenjyttysty materjualua opastundah niškoi on kylläl. Internetas opastundu voibi vie äijäl kehittyö ielleh.