Pidäygo karjalankielisty forumua?

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Lizäin piälolijah statistiekkah 2010 elokuun noumerat. Forumun luvendu on äijäl lizävynnyh, kirjutuksetgi lizettih, a kirjuttajua on vähä, rajan päivännouzupuolelpäi nikedä.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Lizäin piälolijah taulukkoh (1.8.2010) syvyskuun tiijot, ei pahat. Jäzenluvettelospäi otan iäre "zombit", kuduat ei ole kirjutettu kolmeh kuudaudeh.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Lizäin statistiekkutaulukkoh http://opastajat.net/forum/viewtopic.ph ... p=682#p682 ligakuun tiijot: jäzenien lugu väheni 17->15 (ei kirjutuksii kolmeh kuukaudeh), kirjuttajien lugu väheni 9+1->7+0, kirjutuksien lugu väheni 67->43, luvendukerrat lizettih 1811->2022.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Kylmykuun statistiekas, kačo http://opastajat.net/forum/viewtopic.ph ... p=682#p682 kirjutuksien da luvendoloin miäry on suurembi migu nikonzu, passibo pienele joukole aktiivizii. Kolme kuudu kirjuttamattomat pakutah forumalpäi "zombinnu".

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Talvikuun 2010 statistiekku on lizätty taulukkoh http://opastajat.net/forum/viewtopic.ph ... rt=20#p682 Kirjuttajien da kirjutuksien miäry on kylmykuuh verraten vähäzen vähennyh a luvendu on lizennyh. Vuvven tagazeh talvikuuh verraten kirjutustu on kaksinkerdaine miäry, a lugijua viizinkerdaine miäry. Jäzenluvun pienenemine perustuu sih, ku jäzenluvettelospäi pakutah net, kuduat ei kirjutettu kolmeh kuudaudeh.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Pakkaskuun 2011 statistiekas http://opastajat.net/forum/viewtopic.ph ... p=682#p682 luvendu- da kirjutusmiärät ollah lizetty. Luvendat ylen äijäl kazvettih talvikuul. Ei voi tiediä ollahgo ihan oigiedu luvendua, ainos suau varata kaikenjyttymii hyökkävyksiigi. Kirjutuksien miäry on hyväl tazol, ku vai olis kirjuttajua rajan päivännouzupuolelgi. Mennyt vuvven loppukeviäl ozutihes ku forumu ei rubie elämäh. Sanon ylen suuret passibot "kandujäzenile", kuduat kezäl uskaldettih ruveta kirjuttamah joga kuudu da kirjutetahgi. Se on tuonnuh tazazuttu da jatkuvuttu forumale. Sotsialine meedii luonnostah on ebästabiilu: ku ollou äijy kirjuttajua, sit on kebjei kirjuttua moiziigi viestilöi, kudamat olis olluh parembi jättiä kirjuttamattah; ku kirjuttajua ollou vähä, sit rahvas ei ruohti kirjuttua ni tärgielöi viestilöi, kudamii toizet vuotettas.

Olói

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Olói »

passibot ylläpidäjäl gu tämä forumu on olemas. Ainos on hyvä mieli gu toizile sanelen karjalankielizes forumas. Täl forumal on vähä kirjuttajua da kirjutuksii, da niken ei kirjuta pahoi sanoi, en tahto ni kävvä toizil forumoil gu sie ainos on kiruomistu

Olói

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Olói »

Forumal nygöy kävyy enämbi lugijoi mi enne, minun myöte tunduu muitegi, što karjalan kielen kehitys on suanuh uuttu vägie. Oma mua-lehtigi on nygöi ihan eriluaduine. Karjalas hierulois on enämbi karjalankielizii pruazniekkoi da vastavuksii. Vähitellen karjalazet ruvetah pagizemah omua kieldy. Da oma kieli on gu narkotiekku, gu se välläl piäzöy sit on jygei järilleh kiändyö venán libo suomen kieleh ;) . En voi ni mil olla pessimistannu gu pagin on karjalan kielen tulijes aijas. Kuibo voi olla pessimistannu gu Karjalas da Suomes on äijy rahvastu, kudamil on huoli karjalan kieles.

Pedrunnybly

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Tämä piätenččy on olluh ylen vaigei päivy, kai minun ruavot mendih sudre. Enzimäine hyvä dielo oli O'loin kirjutus:
Olói kirjutti: karjalan kielen kehitys on suanuh uuttu vägie... oma kieli on gu narkotiekku, gu se välläl piäzöy sit on jygei järilleh kiändyö venán libo suomen kieleh
Mugai minä en tahto olla pessimistannu. Passibo, Ol'oi, hyvis sanois!

Olói

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Olói »

Nenga hyvin ollah dielot täl saital, karjalazet annetah tugie toine toizel. En tiijä miksebo täl saital on nengoine hyvä hengi. Venánkielizil saitoil karjalazet vaiku itkietäh, što karjalan kieli on jo kuolluh. Karjalazet aktivistat kirjutetah vaiku vähäzen, gu midäbo voi täh itkuh kirjuttua? Hyö ruatah yöt da päivät, da nengomii aktivistoi on Karjalasgi nygöi äijy. Vie 15 vuottu tagaperin ei voitu duumaija, šo nenga äiju nuorii tulou, kuduat ruatah karjalan kielen hyväkse da ainos mustetah kaikil sanuo, što hyö ollah karjalazet. Nenga rahvas suahah tiediä, što karjalazii on vie muan piäl.

BUTTON_POST_REPLY