Pidäygo karjalankielisty forumua?

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Pidäygo karjalankielisty forumua vai ei?

Tälle forumale roih 6.8.2009 yksi vuozi. Miäritelmän mugah tämä forumu on
  • täyzin karjalankieline, ei ven'an libo suomenkieline
  • rajatoi Suomen da Ven'an karjalazien yhtehine forumu
  • vällästi karjalazih kieli- da kul'tuuruteemoih liittyi, täs aijas
Kirjuttajien vähys vikse vihjuau, ku forumu ei ole tarbehelline. Netgi ket ollah käydy ei olla ottavuttu omii ajatuksii da tiedoloi kirjuttamah. Forumua ei voi olla kirjuttajattah.

Ku ei lopetus tulis yllätyksenny, toimin muga:
  • elokuus kabrastan jäzenet, kuduat ei olla käydy forumal liittymizen jälgeh
  • syvyskuus kabrastan jäzenet, ket nikonzu ei kirjutettu
  • ligakuus kabrastan jäzenet, ket ei olla kirjutettu kuudeh kuukaudeh
  • kylmykuus kabrastan net, ket ei olla kirjutettu kolmeh kuukaudeh
  • talvikuus net, ket ei olla kirjutettu kuukavven aloh
Sen jälgeh sini jatkammo kuni jiännöy hos viizi jäzendy, kaksi kolme kumbazesgi muas, kuduat kirjutetah kerran kuus libo puaksumbah. Ku tahtonet lugie, kirjuta!

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Tänäpäi roih vuozi igiä forumale. En malta sanuo, ongo vuozi mennyh huonombi libo parembi migu vuotin, engo sidä rubieugo forumu elämäh. Kačommo vie vuvven loppuh kui aijembi kirjutingi. Kirjuttajii foruman perustajan ližäkse on olluh 17, a 235 kirjutukses enämbi migu puolet ollah perustajan kirjutetut. Suurdu miäriä ei voi ni vuottua. Vähä midä karjalazet tietäh rajan toizel puolel eläjis karjalazis, ku hyö aiga vähä omasgi karjalazuos ja karjalazien histouries tietäh. (No sehäi olisgi hyvä syy pidiä forumua.) KT:n puolel kaikil vie ei ole mahtuo piästä Internettah kirjuttamah da monele karjalan kielen opastajalegi tiedokonehen latinalaine näppäimistö on ylipiäzemätöi probliemu. Suomen puolel, sih nähte ku pagizijoin luvukse mainitah 5000, on vähä ket ruohtitah ni yhty sanua nägyvih kirjuttua.

Kuibo täs edehpäi? Aijemban ilmoituksen mugah kabrastan jäzenluvettelos ezmäi "zombit", kuduat ei olla käydy forumal liittymizen jälgeh, sit kirjuttamattomat i m.i. Vuvven lopus kačommo jiäygo aktiivistu kirjuttajua. Kaikkii enimbän toivozin, ku oldas uskollizet "korrespondentat" Petroskois, Anukses, Jovensuus, Helsinkis, kuduat kerrottas karjalazien tapahtumis enne da jälgehpäi, kui opastus yliopistos, školas da lasten libo ruavahien kerholois menöy, kui zakonalline stuatussu eistyy, mitä uuttu libo vahnua julgavuo on, libo midä lapsi sanoi da buabo pagizi, hos kerran kuus. Se pidäs foruman hengis da vedäs uuzii kirjuttajii, da tiedäzimmö midä tapahtuu rajan toizel puolel da susiedukyläsgi. Sil aigua opin iče vie kohendua forumuohjelman toimindua (yksityzet viestit) da karjalakse kiännösty.

Pedrunnybly

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Forumu pidäy i tahton sidä lugie, a kirjuttua on vaigei. Vähäzel varačču olen; ollahgo minun paginat mieldykiinnittäjät vai tolkuttomat, ellendetähgö minun karjalua hos virhielöi on äijy... Tiettäväine, kirjutuksittah ei meil ole forumua.

A midäbö minun lapsi tänäpäi sanoi (passibo, ylläpidäi, rohkuandas...)? Häi, 13-vuodehine, yhten sanan maltau karjalakse paista: počči! :)

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Ylembi kirjutetun siännön mugah pyhkin syvyskuus jäzenluvettelos yhten uinonnuon jäzenen. Ligakuus pyhkittävie on seiččie, ku ei enne puolikuudu havačutanne. Tundematoindu lugijua nägöjäh on olluh vägi äijängi.

15.10. pyhkin viizi zombii.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Jälgimäzen kolmen kuukavven aijannu forumale ollah kirjutettu kaheksa hengie, jälgimäzen kuun aijannu vaiku kaksi hengie iččeni lizäkse. Kačommo vie kaksi kuudu, ga nägöjäh forumu astuu kui häkki hamarah.

Vähäzen statistiekkua. Viijentostu kuukavven aijannu kirjutuksii on tulluh kaikkiedah 304, 86 teemas, da niidy on kačottu 5167 kerdua. Kirjuttajua on vähä, kirjutuksis kaksi kolmattu vuittii ollah minuspäi. Kaiken aigua forumale opittelou piästä ristikanzua, kuduat ilmoitetah qwerty@yandex.ru libo asdfgh@gmail.ru jyttysty ozutehtu ga net pyhkin hedi, emmo tarviče suomenkielisty horoskoopan libo anglienkielisty viagran reklamiiruiččijua, heijän vuoh onnuako ei lizetä karjalakse pagizijat. Foruman hengihjiändiä voi kannattua --- kirjuttamal karjalakse forumale.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Statistiekkua kylmykuun aijal: Tänne kirjutti 6 kirjuttajua iččeni lizäkse, nämmis yksi on uuzi, suuri passibo hänele! Piälekirjutetun siännön mugah vai nämmä jiädäs jäzenluvetteloh, ga jätän vie ligakuus kirjuttanuot, hos ei käydygi tiä kylmykuus. Uuttu kirjutustu kylmykuus tuli 37 da kirjutuksii luvettih kylmykuus kaikkiedah 674 kerdua.

Suurin huoli on tämä: kirjutuksis vaiku yksi tuli Karjalan Tazavallaspäi. Ilmai ozanottuo mollembin puolin rajua ei ole motivatsiedu pidiä tädä forumua. Minul on vie yksi keino - konzu suan "Tiedotehniekku" kniigazen painospäi (huomei?) da piäzen Petroskois käymäh (enne rastavua), työnnän školile kirjazen da sellitän tilandehen. Opastajat.net sivut säilytän hos en suannegi abuu toizispäi. Školasivut vahnetah da pidäy hävittiä, ku školis niken ei ruvenne kirjuttamah niilöile sizäldyö - iče en kergie joga školale muga puaksuh käymäh. Forumu häviey, ku ei löydyne kirjuttajua mollembin puolin rajua. Toinah sit pidäy lisätä opastussivuloin bokkah ylläpidäjän čuppu tiijotuksih niškoi. Ongo kel idejua, kui piästä edehpäi?

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

kiža

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Kuilienne puuttui minulle reppuh tavarua kudaman voizin andua ielleh. Annan kolmele enzimäzele nämile forumoile kirjuttajale palkindon:
1) Karjala.Info 2010 kalendari
2) Taival almanakku 2010 kirjutuskogomus
3) Kalevalan 41. runo, Kalevalan prezentatsien 7-sivuhine kuččukniigaine
Ihan midätah haistatustu en ota čottah, pidäy olla tekstuviestii (160 merkii) pitkembi forumale pädii viesti.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: kiža

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Passibo kižuajile. Palkindot jo työnnin poštah.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Talvikuun 2009 statistiekkua:
Talvikuus opastajien forumale kirjutettih yheksä hengie da vie ičegi. Ei tarvinnuh pyhkie niyhty zombijäzendy. Uuttu kirjutustu rodih 44 da kirjutuksii lugiettih kaikkiedah 740 kerdua, enimbän uudisforumal da julgavoforumal. Sidä vie vuottazin, ku karjalan kielen opastajat puaksumbah kirjutettas kylien kuulumizii. Passibot kaikile kirjuttajile da lugijoile, kirjuttakkua da luvekkua vie!

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

2010 pakkaskuun statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

2010 pakkaskuul uuttu kirjutustu tuli 25 da kirjutuksii luvettih 436 kerdua. Aijembisanottu hengispyzyndän ehto, kaksi kirjuttajua kumbazesgi muas, odvavai täydyi, passibo uvvenvuvventoivotuksien. Veškelyksen tervehyöt forumale da opastajien sivuloile ylen äijän miellytettih.

BUTTON_POST_REPLY